Farma Eczane Paket TEKLİF İSTE

HIRSIZLIK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ŞARTI

Hırsızlık teminatının geçerli olabilmesi için eczanede kilitli kepenk, demir parmaklık, panjur, 12mm veya daha kalın ve darbelere dayanıklı dış cephe camı, alarm sistemi, özel güvenlik, gece bekçisi önlemlerinden en az birinin bulundurulması şartı mevcuttur. Aksi takdirde hasar ödemesinde muafiyet uygulanacaktır.

HIRSIZLIK TEMİNATI

Mesai saatleri içerisinde herhangi bir tehdit, zor kullanma, darp olmadan, sigortalı yerde farkına varılmadan vuku bulan hırsızlık hasarları sigortacılıkta “aşırma” olarak adlandırılmakta olup, genel şartlar gereği teminat dışıdır. Mesai saatleri dışında ise para ya da kıymetli evrakın mutlak suretle kilit altında (özellikle çelik kasa) muhafaza edilmesi gerekmektedir. Açıkta ya da kilit korumasız bırakılan nakit para ya da kıymetli evrak teminat altında değildir.

İŞ DURMASI TEMİNATI

Eczanedeki faaliyetin, poliçede yazılı teminatlardan (yangın, deprem vb.) herhangi biri nedenli, hasarın meydana geldiği tarihten itibaren 72 saatten fazla bir süreyle tamamen durması halinde devreye giren bir teminattır.

KAZAEN KIRILMA

İlaçların kazaen düşüp kırılması durumunda (raf-vitrin devrilmesi hariç), kırılma hasarları, poliçenizdeki EMTEA bedelinin %20’si ve her koşulda 25.000TL üst bedel ile teminat altındadır. Her bir hasarda, ödenecek tutardan 100TL düşülerek ödeme yapılacaktır.

Örneğin; 500TL’lik ilacınız kazaen düşerek kırıldı ise (500TL-100TL) 400TL’lik ödeme yapılır. Kırılan ilaç 100TL’lik bedelin altında ise hiçbir ödeme yapılmaz.

MAKİNE-ELEKTRONİK CİHAZ YAŞ İSTİSNASI

15 yaşından büyük makineler ve 10 yaşından büyük elektronik cihazlar teminat haricidir.

SEL-SU BASKINI TENZİLİ MUAFİYETİ

Sel-su baskını hasarlarında toplam sigorta bedelinin %2’si kadarıyla, EMTEA, demirbaş, elektronik cihaz vb. grupların her biri için ayrı muafiyet uygulanır. Muafiyet altı kalan hasarlar için hiçbir ödeme yapılmaz, muafiyet tutarını geçen hasarlarda da hasar bedelinden muafiyet tutarı düşülerek ödeme yapılır.

Örneğin; 100.000TL’lik EMTEA bedeli olan eczanede, su baskını neticesinde ilaç hasarı olması durumunda, (100.000TL*%2) 2.000TL muafiyet uygulanır. 5.000TL’lik ilaç hasarı olan eczane (5.000TL-2.000TL) 3.000TL’lik hasar ödemesi alır. Hesaplanan hasar tutarınız 2.000TL’nin altında ise hiçbir ödeme yapılmaz.


Dahili su hasarlarında herhangi bir muafiyet uygulanmaz. Hasara sebebiyet veren bir merci var ise (üst komşu vb.) hasar bedeli sigortalıya ödendikten sonra sorumlu kişiye rücu edilir.

SOĞUK ZİNCİR KIRILMASI

Soğuk zincir kırılması teminatı, makine kırılması sigortası genel şartlarına bağlı olarak verilmektedir. Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, soğutucu arıza yapar ve buna bağlı olarak soğuk zincir ürünleri bozulur ise teminat altındadır. Elektriklerin gidip gelmesi, trafo arızaları, şalter atması, uzun süreli elektrik kesintisi ve buzdolabının eskime-yıpranmaya bağlı arızası sonucu bozulan ilaçlar teminat dışıdır.

MAKİNE-ELEKTRONİK CİHAZ TEMİNATI

Her bir makine ya da elektronik cihaz için her bir hasarda, minimum 50USD olmak üzere hasar bedelinin %5’i oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Örneğin; 1.500TL’lik bir bilgisayar hasarınızda;

50USD : 50 * 2,86TL = 143TL

Hasar bedelinin %5’i : 1.500TL * %5 = 75TL

143TL > 75TL olduğundan, 1.500TL – 143TL = 1.357TL ödeme yapılır.

EKSİK SİGORTA KLOZU

Sigorta bedellerinin (EMTEA, demirbaş, dekorasyon vb.) poliçe düzenlenirken eksik bildirilmesi durumunda, kısmi bir hasar meydana geldiğinde, hasar ödemesi de o oranda eksik yapılır. Poliçede %25’lik bir koruma mevcut olup, bu baremin üzerine çıkması durumunda eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.

Örneğin; EMTEA bedeli 100.000TL olarak belirtildi ve dahili su neticesinde bir ilaç hasarı meydana geldi. Muhasebeden alınan stok tutarınız [100.000TL + (100.000TL * %25)] = 125.000TL’nin altında çıkar ise herhangi bir eksik sigorta uygulanmaz.

Muhasebeden alınan stok tutarınız 150.000TL ise; [1 – (100.000TL/150.000TL)] = 0,33 = %33 10.000TL’lik bir ilaç hasarınız olduğu varsayıldığında; [10.000TL-(10.000TL * %33)] = 6.700TL hasar ödemesi alınır. EMTEA bedeli %33 eksik bildirildiği için hasar ödemesi de %33 eksiğiyle yapılacaktır.

DEPREM MUAFİYETİ

Deprem hasarlarında müşterek sigorta söz konusu olup, hasarın %20’si sigortalı üzerinde kalmak şartı ile EMTEA, demirbaş, makine vb. grupların her birinin toplam sigorta bedeli üzerinden %2’lik muafiyet durumu söz konusudur.

Örneğin; EMTEA bedeli 100.000TL olarak belirtildi ve deprem neticesinde 80.000TL’lik ilaç zarar gördü. %80-%20 bölüşüm söz konusu olduğundan %20’lik kısım hariç tutulur. [80.000TL – (80.000TL * %20)] = 64.000TL sigortacının sorumlu olduğu kısımdır.

Sigortacının sorumlu olduğu toplam sigorta bedeli üzerinden %2’lik muafiyet uygulanacağından,

100.000TL * %80 = 80.000TL, 80.000TL * %2 = 1.600TL

Ödenecek tutar: 64.000TL – 1.600TL = 62.400TL olarak belirlenir.

GLKHH-KNH TERÖR (GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ, KÖTÜ NİYETLİ HALK HAREKETİ, TERÖR)

İlgili teminatta da müşterek sigorta söz konusu olup, hasarın %20’si sigortalı üzerinde kalmak şartıyla bina ve muhteviyat grupları toplam sigorta bedeli üzerinden %2’lik tenzili muafiyet uygulaması mevcuttur.

Örneğin; demirbaş bedeli 10.000TL olarak belirtildi ve grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli halk hareketleri, terörden herhangi biri nedeniyle 3.000TL’lik demirbaş zarar gördü. %80-%20 bölüşüm söz konusu olduğundan %20’lik kısım hariç tutulur. [3.000TL – (3.000TL * %20)] = 2.400TL sigortacının sorumlu olduğu kısımdır.

Sigortacının sorumlu olduğu muhteviyat grupları toplam sigorta bedeli üzerinden %2’lik muafiyet uygulanacağından, Muhteviyat grubu toplam sigorta bedeli poliçe üzerinde belirtilmiştir. Riziko adresindeki demirbaş, EMTEA vb. bedellerin toplamı olarak hesaplanır.

Muhteviyat grubu toplam sigorta bedelinin 250.000TL olduğu varsayıldığında; sigortacının sorumlu olduğu bedel üzerinden %2’lik muafiyet uygulanacağından;

250.000TL * %80 = 200.000TL, 200.000TL * %2 = 4.000TL

Muafiyet (4.000TL) > Hasar Tutarı (2.400TL) olduğundan herhangi bir ödeme yapılmaz.

DİĞER HUSUSLAR

* Kiracı olunan eczanelerde, bina sabit kıymet olarak adlandırılan muhteviyatlar (kepenk, parmaklık vb.) mülk sahibi tarafından yaptırıldı ise bu muhteviyata gelecek zarar ve ziyalar (hırsızlık hasarları hariç) teminat dışıdır.

* Hasar sonrasında, zarar gören muhteviyatla ilgili demirbaş kaydı ve/veya alım faturası ibrası zorunludur. Eczaneye kayıtlı olmayan muhteviyatlar kapsam dışındadır.